استایل

تا زدن پوشت به 9 روش متفاوت

تا زدن پوشت در 9 مدل

اگر تمایل دارید بین تمامی مردان کت و شلواری یک سر و گردن خوشتیپتر به نظر برسید، حتما روشهای تا زدن پوشت را یاد بگیرید.

توجه داشته باشید که اجرای این مدلها روی پوشت (دستمال جیب کت) مربعی بهترین نتیجه را خواهد داشت. برای پوشت های مستطیلی­ به جای اینکه از وسط تا زده شوند، میتوان یک لبه بیشتر تا زد تا پارچه در جیب جا بیفتد. پس از تا زدن پوشت، بخش نمایان آن همیشه باید عرض جیب کت را کاملا پر کند. بطور حتم نباید پوشت به داخل جیب کت برگردد یا از لبه جیب کت به بیرون آویزان باشد.

تا زدن پوشت به روش دیپلمات

۱. با پوشت کاملاً باز و صاف شروع کنید.

۲. آن را به اندازه عرض جیب کت تا بزنید. در بیشتر موارد، یک تا از وسط کفایت می­کند.

۳. آن را از پایین تا بزنید و یک مستطیل تقریبا یک سانتی متری به همان اندازه عرض جیب خود درست کنید.

۴. پوشت را در جیب کت خود فرو کرده و آن را به سمت پایین ببرید. در صورت لزوم پوشت را جابجا کنید تا یک نوار صاف در بالای جیب ایجاد شود.

تا زدن پوشت به این شیوه مدرن، مرتب و ظریف به نظر میرسد. در شکل نهایی، پوشت به شکل یک خط افقی پارچه ای به موازات قسمت بالای جیب کت نمایان می شود. از این مدل زمانی استفاده کنید که می خواهید حداکثر رسمیت و ظرافت را داشته باشید.

پوشت تک گوش

۱. با پوشت کاملاً باز و صاف شروع کنید.

۲. آن را به صورت مورب از وسط تا کنید تا به شکل مثلث درآید.

۳. در قاعده مثلث، جایی که تا خورده­است، گوشه ی دو برابر شده پوشت را از یک طرف به سمت داخل تا کنید.

۴. گوشه دیگر را تا کنید. هر کدام از قسمت­های تا شده را به یک اندازه و به اندازه عرض جیب کت خود تا بزنید. پوشت باید مانند پاکت باشد: از سه طرف مستطیل شکل است و یک قسمت مثلثی­ شکل در بالای آن قرار دارد.

۵. پوشت تاشده را در جیب کت خود قرار داده و قسمت پاکتی شکل را کاملا در داخل جیب قرار دهید. تنها قسمت قابل مشاهده پوشت باید لبه مثلثی شکلی باشد که به سمت بالا است.

تا زدن پوشت به این صورت بسیار ساده و مناسب محل کار است. همچنین تا زدن آن آنچنان راحت است که میتوانید با کت اسپرت نیز بپوشید.

پوشت دو گوش

۱. با پوشت کاملاً باز و صاف شروع کنید.

۲. آن را به صورت مورب تا کنید. قسمت تا شده را کمی از مرکز خارج کنید، طوری که یک گوشه درست در سمت چپ گوشه دیگر قرار گیرد.

۳. در قاعده مثلث، جایی که تا خورده­است، یکی از گوشه های دو برابر شده پوشت را به سمت داخل تا کنید.

۴. گوشه دیگر را نیز تا کنید. هر قسمت را به یک اندازه تا کنید و پوشت را تقریبا به اندازه عرض جیب خود درآورید.

۵. انتهای پوشت قسمتی که صاف است را داخل جیب کت خود فرو کرده و پایین ببرید تا لبه های عمودی آن کاملا درون جیب قرار گیرند. تنها قسمتی که باید مشاهده شود، دو لبه مثلثی است. فاصله بین دو لبه را به دلخواه، می­توانید کم یا زیاد کنید.

این مدل تا زدن پوشت که آسان و سریع آماده میشود، بین تاجران و صاحبان کسب­ و کار بسیار رایج است.

پوشت سه گوش

۱. با پوشت کاملاً باز و صاف شروع کنید.

۲. آن را به صورت مورب خیلی کم از مرکز خارج کنید، به طوری که یک گوشه درست در سمت چپ گوشه دیگر قرار گیرد.

۳. گوشه پایین سمت چپ پوشت را به صورت مورب و از یک زاویه به بالا تا بزنید. بنابراین هر سه لبه باید به یک اندازه و به یک فاصله نسبت به یکدیگر قرار داشته باشند.

۴. گوشه پایین سمت راست را به سمت داخل تا کنید تا پوشت تقریبا به اندازه عرض جیب شما درآید.

۵. پایین قسمت تاشده را داخل جیب کت خود بگذارید، بطوریکه فقط سه لبه پوشت قابل مشاهده باشد.

کمی زمان میبرد تا بتوانید بیشتر از یک یا دو لبه از پوشت را به طور مرتب در یک ردیف قرار بدهید. اگر می­خواهید متمایز باشید، این مدل تا زدن پوشت میتواند بهترین انتخاب باشد. این پوشت در صورتیکه مرتب تا زده شود، میتواند مناسب محل کار نیز باشد.

پوشت چهار گوش

۱. با پوشت کاملاً باز و صاف شروع کنید.

۲. آن را به صورت مورب خیلی کم از مرکز خارج کنید، به طوری که یک گوشه درست در سمت چپ گوشه دیگر قرار گیرد.

۳. گوشه سمت چپ پایین را به صورت مورب تا بزنید، به طوریکه لبه آن از سمت راست بیرون بزند.

۴. گوشه پایین سمت راست را نیز مانند شماره ۳ تا کنید، بطوریکه لبه آن از سمت چپ بیرون بزند. پوشت را مرتب تنظیم کنید تا هر چهار لبه تقریبا به یک اندازه و با فاصله یکسان قرار بگیرند.

۵. اگر پوشت بزرگتر از جیب کت است، می­توانید لبه های بیرونی را به داخل تا کنید و زیر چهار لبه ایجاد شده قرار دهید.

۶. قسمت پایین پوشت را داخل جیب کت بگذارید، بطوریکه فقط چهار لبه آن قابل مشاهده باشد.

برای بهتر نمایان شدن چهارلبه پوشت، بهتر است از پارچه های نازک و محکم، مانند پارچه کتان استفاده کنید.

پوشت پُف دار

۱. پوشت را از وسط با انگشتان بردارید و بگذارید لبه ها و گوشه های آن آویزان شود.

۲. قسمت های آویزان پوشت را مرتب کنید تا به شکل تقریبا یکسانی در اطراف آویزان شود.

۳. درحالیکه وسط پوشت را نگه داشته­اید، لبه های آویزان آن را به آرامی بکشید و آن را به شکل استوانه شل در آورید.

۴. از پایین به آرامی استوانه ای به سمت بالا جمع کنید (یا تمام لبه های آویزان را به پشت برگردانید و تا بزنید) تا جایی که پوشت آنقدری کوتاه شود که به راحتی داخل جیب جا بگیرد.

۵. پوشت را داخل جیب بگذارید تا فقط قسمت بالایی آن قابل مشاهده باشد.

این مدل پوشت باید دارای خط و خطوط و چین و چروک باشد. اما بشرطی که چین و چروکها در جای خود باقی بمانند و از لبه جیب کت بیرون نزنند. وقتی می­خواهید در موقعیتی خیلی خونسرد به­ نظر برسید، از این مدل تا زدن پوشت استفاده کنید. اگرچه رسمی نیست، اما مطمئناً شیک است.

پوشت بالدار

۱. با پوشت کاملاً باز و صاف شروع کنید.

۲. دستمال جیبی را به صورت مورب تا کنید. لبه مثلث را به سمت پایین هدایت کنید.

۳. لبه های مثلث را از هر گوشه به سمت داخل و پایین تا کنید و متساوی الاضلاعی که از دو طرف متقارن است، ایجاد کنید. گوشه بالا را شل بکشید تا قسمت­های تا شده کاملاً با هم همپوشانی نداشته باشند.

۴. سه لبه مربع به جز لبه بالایی را به داخل مرکز پوشت تا کنید.

۵. پوشت تا خورده را به طور کامل در داخل جیب کت خود بگذارید، طوریکه فقط لبه بالایی آن نمایان باشد. به آرامی دو قسمت بالایی (قله ای شکل) آن را کمی از هم دور کنید. اشکالی ندارد اگر پوشت شکل گنبدی به خود بگیرد.

تا زدن پوشت به این شکل کاملا جمع و جور است و برای پوشت های کوچک، ایده آل می­باشد.

تا زدن پوشت به شکل صدف

۱. با پوشت کاملاً باز و صاف شروع کنید.

2. پوشت را به صورت مورب از وسط تا کنید.

3. پوشت را دوباره از وسط تا بزنید.

4. پوشت را بردارید، یکی از گوشه های دوتایی را به آرامی به سمت پایین حلقه کنید. آن را تا نکنید و چین نزنید – فقط با کمی زاویه آن را به سمت داخل تا کنید.

5. این کار را برای گوشه دیگر پوشت تکرار کنید. آن را به سمت داخل و پایین حلقه کنید، سپس آن را روی سمتی که در ابتدا حلقه کردید، قرار دهید.

6. قسمت مثلثی شکل آن را داخل جیب فرو ببرید، تا جایی که فقط قسمت بالایی منحنی شکل آن مشخص شود. آنها باید به شکلی مرتب روی هم قرار بگیرند، و یک شکل گرد و دالبُری را با تمام نقاط و لبه های مستقیم پنهان شکل دهند.

این مدل تا زدن پوشت بیشتر در عروسی­ها و جشن­ها کاربرد دارد. با پارچه های براق و رنگارنگ خوب به نظر می رسد و چین خاصی هم ندارد.

تا زدن پوشت به شکل گُل

۱. پوشت را از وسط با انگشتان بردارید و بگذارید لبه ها و گوشه های آن آویزان شود.

۲. قسمت های آویزان پوشت را مرتب کنید تا به طور نسبتا یکسان در اطراف آویزان شود.

۳. درحالیکه وسط پوشت را نگه داشته­اید، لبه های آویزان آن را به آرامی بکشید و آن را به شکل استوانه شل در آورید.

۴. استوانه را برعکس کرده و لبه های آویزان را با نوک انگشتان به بیرون باز کنید. بطوریکه نسبتا متقارن به نظر برسد. قسمت استوانه ای پوشت را به سمت بالا تا کرده و تقریبا تا نیمه قسمت لوله ای شکل بیاورید.

۵. پوشت را داخل جیب کت خود بگذارید به طوریکه فقط لبه های پهن آن قابل مشاهده باشد. در صورت نیاز، چین آن را با انگشتان تنظیم کنید. در این سبک تقارن کامل نیاز نیست.

این روش تا زدن پوشت ساده ترین راه برای ایجاد شکل پف دار و حاشیه دار متناسب با لبه جیب کت است. پوشت بسته به جنس یا رنگارنگ بودن آن، احتمالاً شکل یک گل یا ترقه منفجر شده به نظر برسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *